• Lipsufabrik on kvalifitseerunud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20, „Starditoetus“ alusel toetuse saamiseks.
  • Projekti eesmärgiks on kaasajastada tootmine, kaasata uut tehnoloogiat, koolitada oskustöölisi, toota kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga toodangut.
  • Projekti rahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fond
  • Toetuse summa on maksimaalselt 14 969,60 €